دکتر محمودرضا زارعی

دکتر محمودرضا زارعی

فوق تخصص کلیه(نفرولوژی)متخصص داخلی |

شماره نظام پزشکی : 46884

خیابان دولت، چهارراه کاوه، ساختمان پزشکان کاوه، واحد 29

نوبت دهی اینترنتی

مطب دکتر محمودرضا زارعی

بیوگرافی

دکتر محمودرضا زارعی

جناب آقای دکتر محمودرضا زارعی فوق تخصص کلیه(نفرولوژی) هستند.
جناب آقای دکتر محمودرضا زارعی مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1373 اخذ نموده اند.
دارا بودن برد تخصصی بیماریهای داخلی / برد فوق تخصصی بیماریهای کلیه بالغین ، نشانه ای بر مهارت و دانش جناب آقای دکتر محمودرضا زارعی می باشد.

تحصیلات

دکتر محمودرضا زارعی

فوق تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1379

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1376

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1373

دارای برد تخصصی

بیماریهای داخلی

دارای برد فوق تخصصی

بیماریهای کلیه بالغین

نظرات بیماران

مطب دکتر محمودرضا زارعی

نظر طاهره :

6 آذر
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

دکتربسیارخوب با حوصله .وخوش برخوردی هستن

نظر ریحانه :

13 آبان
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

ایشون خیلی خوب بیماری رو تشخیص میدن وتحت کنترل میگیرن وبه بیمار از لحاظ روحی وجسمی باهم کمک میکنن

نظر سهیل :

28 مهر
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

إز نظر من بهترین دکتر هست

نظر سهیل :

26 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

دکتر عالیییییییییییییییی

نظر فریبا :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر کاربر :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر هلاله :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر کاربر :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر کاربر :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر سیده دولت :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر ابراهیم :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر ریحانه سادات :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر کاربر :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر کاربر :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر کاربر :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر کاربر :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر مریم :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر کاربر :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر علیرضا :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر مریم :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر کاربر :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر فریبا :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر فلور :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر کاربر :

20 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

تقریبا دو سالی هست که زیز نظر آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم - پزشک خیلی خوب و حاذقی هستند و برای بیمار وقت کافی جهت معاینه میزارن.در کل از همه لحاظ عالی هستند.

نظر الهام :

11 شهریور
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

از بیماران قدیمی آقای دکتر محمودرضا زارعی هستم .قبلا مطب قیطریه مراجعه داشتم ولی این بار به مطب خیابان دولت ایشان مراجعه نمودم. خیلی پزشک خوش برخورد و خوبی هستند. به بیمار روحیه خوبی می دهند. صحبت های بیمار را به خوبی گوش و زمان خوبی رو برای ویزیت بیمار می گذارند. در کل خیلی عالی هستند.

نظر شکوفه :

13 تیر
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

خیلی دکتر خوبه و خیلی خوش اخلاق

نظر مختار :

27 فروردین
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

دکتر باحوصله ودانش بالا هستنند

نظر مختار :

18 فروردین
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

دکتر بسیار باحوصله ودانش بالا هستنند ومن خیلی راضی هستم

نظر مختار :

18 فروردین
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

بسیار باحوصله ودانش بالاویزیت میکنند

نظر زینب :

11 آبان
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

دکترزارعی برای من سالهاست یکی از معتمدترین دکترهایی هستند که تابحال دیدم

نظر الهام :

7 آبان
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

دکتر فوق العاده دقیق ُ خوش برخورد ُ

نظر ناهید :

24 مرداد
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

رفتم و همه چیز عالی بود

نظر محمدرضا :

22 خرداد
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

رفتم و همه چیز عالی بود، تشخیص و روند درمان عالی،مشکل کلیه داشتم و تحت نظر دکتر زارعی مشکلم کاملا برطرف شد.

نظر بهمن :

5 مهر
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

چندین بار به مطب دکتر محمودرضا زارعی مراجعه کردم ، پزشک بسیار خوب و خوش برخوردی هستند و با حوصله و دقت بیمار را ویزیت ومعاینه می کنند به سوالات بیمار بخوبی پاسخ می دهند و من از اینکه به مطب دکتر زارعی مراجعه می کنم خیلی خیلی راضی هستم و چون در هربار مراجعه ای که داشتم به طور کامل درمانم انجام شده من پیشنهاد میکنم اگر کسی به دنبال یک پزشک فوق تخصص کلیه بسیار خوب می گردد حتما به مطب دکتر زارعی مراجعه کند.

بهترین

فوق تخصص های کلیه(نفرولوژی)