دکترفاطمه داوری تنها فوق تخصص ناباروری

دکتر فاطمه داوری تنها

متخصص زنان و زایمان |

فوق تخصص ناباروری

شماره نظام پزشکی : 49437آدرس مطب :

خیابان قائم مقام فراهانی، روبروی تهران کلینیک، خیابان ششم، پلاک 25 ، طبقه 1

نوبت های مطب دکتر فاطمه داوری تنها

سوابق تحصیلی و حرفه ای دکتر فاطمه داوری تنها

تحصیلات

مقطع عمومی  

از اطلاعات وارد نشده

تخصص

از اطلاعات وارد نشده

فوق تخصص

از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1379


هیئت علمی

عضو هیئت علمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشیار


بردهای تخصصی

دارای برد تخصصی

زنان و زایمان

جوایز و افتخارات

نفر اول آزمون برد

رتبه نخست آزمون کشوری در سال 79

نظرات بیماران دکتر فاطمه داوری تنها


زمان انتظار در مطب:
امتیاز کلی:
نظر نیلوفر:

هنوز نتیجه تشخیصشون مشخص نیست اما بسیار مهربان، صبور و مودب بودند. ولی زمان انتظار تو مطبشون با اینکه من وقت داشتم یکساعت و نیم بود. اصلا وقت نمی خواست به ترتیب ورود به مطب مریضها وارد میشدن. که گمونم اشکال از کار منشی باشه.

زمان انتظار در مطب:
امتیاز کلی:
نظر مهرناز:

((رفتم و همه چیز عالی بود) خانم دکتر دلنشین و ارامبخش و حرفهای بودن. زمان انتظار خیلی بد بد حدودا 2 ساعت و نیم.)

(رفتم و همه چیز عالی بود) خانم دکتر دلنشین و ارامبخش و حرفه ای بودن. زمان انتظار خیلی بد بد حدودا 2 ساعت و نیم.