دکتر فرید ایمان زاده

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 100214

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

خیابان پیروزی، ایستگاه100دستگاه، مقابل بانك سامان، پلاک 460، مجتمع اسپانت

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

فلکه سوم خزانه بخارائی، خیابان شهید عاکفی، پلاک 56

مقطع عمومی

اطلاعات وارد نشده

متخصص

اطلاعات وارد نشده
بهترین متخصص کودکان
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان