خانم دکتر زهرا سادات آستانه متخصص زنان زایمان و نازایی

خانم دکتر زهرا سادات آستانه

متخصص زنان زایمان و نازایی

شماره نظام پزشکی : 25577

معرفی پزشک نظرات بیماران (10)

بیوگرافی

خانم دکتر زهرا سادات آستانه :

سرکار خانم دکتر زهرا سادات آستانه متخصص زنان و زایمان هستند.
سرکار خانم دکتر زهرا سادات آستانه مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1366 ومدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1370 اخذ نموده اند.

تحصیلات

خانم دکتر زهرا سادات آستانه :

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1366

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1370

آدرس مطب

خانم دکتر زهرا سادات آستانه :

خیابان پنجم نیروهوائی

خیابان پیروزی - روبروی خیابان پنجم نیروی هوایی - ساختمان نسیم - طبقه 4 - واحد 20

نظرات بیماران

خانم دکتر زهرا سادات آستانه :

نظر خانم عصمت رمضانی :

چهارشنبه 26 تیر 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

دکتر خوبی بودن

نظر خانم سمیه گلکالا :

دوشنبه 27 خرداد 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

تو این چندباری که بهش مراجعه کردم مشکلی نداشتم منشی خیلی رفتار خوب و محترمانه ای داشت ، دکترم به نظرم خیلی وقت میذاره برای بیماراش خیلی عالین ، رفتارشون خیلی خوبه و خیلی با تجربه هستن.

نوبت دهی اینترنتی

خیابان پیروزی - روبروی خیابان پنجم نیروی هوایی - ساختمان نسیم - طبقه 4 - واحد 20

بهترین

متخصص های زنان زایمان و نازایی