نوبت دهی مطب آقای دکتر حسین صوفیانی متخصص جراحی مغز و اعصاب - درمانکده
آقای دکتر حسین صوفیانی متخصص جراحی مغز و اعصاب

آقای دکتر حسین صوفیانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

شماره نظام پزشکی : 24091

معرفی پزشک نظرات بیماران (10)

بیوگرافی: آقای دکتر حسین صوفیانی

جناب آقای دکتر حسین صوفیانی متخصص جراحی مغز و اعصاب هستند.
دارا بودن برد تخصصی جراحی مغز و اعصاب ، نشانه ای بر مهارت و دانش جناب آقای دکتر حسین صوفیانی می باشد.

تحصیلات

آقای دکتر حسین صوفیانی :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

جراحی مغز و اعصاب

دارای برد تخصصی

جراحی مغز و اعصاب

آدرس مطب: آقای دکتر حسین صوفیانی

خیابان قائم مقام فراهانی

خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان 24، ساختمان پزشکان ایران ما، واحد 16

نظرات بیماران

آقای دکتر حسین صوفیانی :

نظر خانم دوربیدی :

پنجشنبه 18 مهر 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

دوستان کار تبابت دکترصوفیانی عالی است و مریض ما که ناراحتی مهره ی گردن داشت تشخیص ایشان خیلی خوب بود.

نظر علی اکبر :

پنجشنبه 28 شهریور 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

شخصیت والا و متین با تجربه و خوش اخلاق

نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر حسین صوفیانی

خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان 24، ساختمان پزشکان ایران ما، واحد 16

بهترین

متخصص های جراحی مغز و اعصاب