دکتر سرور رزمان

کارشناس شنوایی سنجی و سمعک(ادیولوژیست)

شماره نظام پزشکی : ش-1699

تجربه 5 سال

اولین نوبت آزاد 3 اسفند

پرداخت آنلاین ندارد

نوبت دهی خانم دکتر سرور رزمان

روز و ساعت دلخواه برای مراجعه به مطب را انتخاب کنید.

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

میدان ولیعصر - بلوار کشاورز - خیابان وصال شیرازی، خیابان ایتالیا، پلاک 62، ساختمان پزشکان ایتالیا ، طبقه اول، واحد 6

تلفن گویا :

02162743614

مطب undefined

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

کارشناس

دانشگاه علوم پزشکی همدان

سابقه کاری

عضو هیئت تحریریه مجله صارم و مجله مشق تندرستی