دکتر حسین ضیاء نام عاملی

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 12300151

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

تهران نو ، بعد از 30متری نارمك ، نبش خیابان مسعود سعد ، آپارتمان شماره 103

مقطع عمومی

اطلاعات وارد نشده

متخصص

اطلاعات وارد نشده
بهترین متخصص کودکان
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان