دکتر مسعود صادقی

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 12300315

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

شمیران، چیذر، بین میدان اندرزگو وندا ، پلاک 40

مقطع عمومی

اطلاعات وارد نشده

متخصص

اطلاعات وارد نشده
بهترین متخصص کودکان
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان