دکتر ماشاءالله مهران

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 12300329

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

میدان سوسنگرد( هروی) ، انتهای گلستان 5 ، بعدازچهارراه کاج، پلاک 50

مقطع عمومی

اطلاعات وارد نشده

متخصص

اطلاعات وارد نشده
بهترین متخصص کودکان
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان