دکتر فرهاد فرهاد غضنفری

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 12300393

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

شهرک کاروان، چهارراه عربها، دارالشفاء امام علی (عصر )

مقطع عمومی

اطلاعات وارد نشده

متخصص

اطلاعات وارد نشده
بهترین متخصص کودکان
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان