دکتر حیدر نخستین پناهی

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 12300532

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

خیابان گرگان، ایستگاه روشنایی، روبرومسجد، پلاک 900

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

نازی آباد، خیابان شیرمحمدی، جنب داروخانه دکتر شیخی، پلاک 38

بهترین متخصص کودکان
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان