دکتر محمد مهدی ریاضی

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 12300619

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

اشرفی اصفهانی، نبش وحدتی ، شماره (جدید125)، مجتمع پزشکی B ، طبقه 1 ، واحد 3

مقطع عمومی

اطلاعات وارد نشده

متخصص

اطلاعات وارد نشده

بیمارستان شرکت نفت

: خیابان حافظ - خیابان سرهنگ سخایی - بیمارستان شرکت نفت

بهترین متخصص کودکان
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان