لطفا چند لحظه صبر کنید...
دکتر علی اکبر شفیعی کارشناس ارشد اپتومتریست

آقای علی اکبر شفیعی

کارشناس ارشد اپتومتریست

شماره نظام پزشکی : ب - 10

آدرس : -

تیر - مرداد
(امروز) 30 یکشنبه
31 دوشنبه
1 سه شنبه
2 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر سمیه ردائی مقدم کارشناس ارشد اپتومتریست

خانم سمیه ردائی مقدم

کارشناس ارشد اپتومتریست

شماره نظام پزشکی : 8585

آدرس : -

تیر - مرداد
(امروز) 30 یکشنبه
31 دوشنبه
1 سه شنبه
2 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.