مشاوره با بهترین دکتر آنلاین متخصص بیهوشی

با مشاهده لیست پزشکان، آدرس و زمان حضور آنها، از بهترین دکتر آنلاین متخصص بیهوشی مشاوره آنلاین تلفنی، تصویری و متنی دریافت کنید.

جستجو در نتایج

تخصص

زمان نوبت

بیمارستان

جنسیت

پزشکی که در مدیریت درد، بیهوشی های قبل، در حین و پس از عمل جراحی، انواع بی حسی ها، مراقبت های ویژه، همچنین وضعیت های اورژانسی و انجام عمل احیای قلبی و ریوی تخصص دارد، متخصص بیهوشی نامیده می شود. دکتر بیهوشی در طول جراحی بیمار را زیر نظر داشته، کارکرد سیستم قلبی و تنفسی او را کنترل و پاسخ به هر تغییری را بررسی می کند. در صورت لزوم، تزریق خون و دیگر فرآورده های خونی در حین جراحی و مراقبت از بیمار در صورت نیاز به بودن بیمار در بخش مراقبت های ویژه هم به عهده متخصص بیهوشی است.

جستجوی پزشکان متخصص و فوق تخصص
    Item 1 of 0