نوبت دهی مطب آقای دکتر جمشید دونلو متخصص مغز و اعصاب - درمانکده
آقای دکتر جمشید دونلو متخصص مغز و اعصاب

آقای دکتر جمشید دونلو

متخصص مغز و اعصاب

شماره نظام پزشکی : 19181

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

بیوگرافی: آقای دکتر جمشید دونلو

جناب آقای دکتر جمشید دونلو متخصص مغز و اعصاب هستند.
جناب آقای دکتر جمشید دونلو مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1359 ومدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1368 اخذ نموده اند.
دارا بودن برد تخصصی مغز و اعصاب ، نشانه ای بر مهارت و دانش جناب آقای دکتر جمشید دونلو می باشد.
جناب آقای دکتر جمشید دونلو بعنوان نفر اول آزمون برد تخصصی در سال 1368 برگزیده شده اند.

تحصیلات

آقای دکتر جمشید دونلو :

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1359

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1368

دارای برد تخصصی

مغز و اعصاب

نفر اول آزمون برد

تخصصی در سال 1368

آدرس مطب: آقای دکتر جمشید دونلو

میدان فاطمی

میدان فاطمی - خیابان چهلستون - بیمارستان شهرام ( سجاد)

نظرات بیماران

آقای دکتر جمشید دونلو :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر جمشید دونلو

میدان فاطمی - خیابان چهلستون - بیمارستان شهرام ( سجاد)

بهترین

متخصص های مغز و اعصاب