نوبت دهی مطب آقای دکتر امیرهوشنگ صفی نیانائینی متخصص بیماری های عفونی و تب دار - درمانکده
آقای دکتر امیرهوشنگ صفی نیانائینی متخصص بیماری های عفونی و تب دار

آقای دکتر امیرهوشنگ صفی نیانائینی

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

شماره نظام پزشکی : 12300147

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

بیوگرافی: آقای دکتر امیرهوشنگ صفی نیانائینی

جناب آقای دکتر امیرهوشنگ صفی نیانائینی متخصص بیماری های عفونی و تب دار هستند.

تحصیلات

آقای دکتر امیرهوشنگ صفی نیانائینی :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

بیماری های عفونی و تب دار

آدرس مطب: آقای دکتر امیرهوشنگ صفی نیانائینی

خیابان امامت

خیابان امامت ، اول خیابان هشتم نیروهوائی ، مجتمع بقراط

نظرات بیماران

آقای دکتر امیرهوشنگ صفی نیانائینی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر امیرهوشنگ صفی نیانائینی

خیابان امامت ، اول خیابان هشتم نیروهوائی ، مجتمع بقراط

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های بیماری های عفونی و تب دار