لطفا چند لحظه صبر کنید...
دکتر بهداد پورداد کارشناس شنوایی سنجی و سمعک(ادیولوژیست)

آقای بهداد پورداد

کارشناس شنوایی سنجی و سمعک(ادیولوژیست)

شماره نظام پزشکی : 8585

آدرس : -

تیر - مرداد
(امروز) 30 یکشنبه
31 دوشنبه
1 سه شنبه
2 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر مهدی اکبری کارشناس شنوایی سنجی و سمعک(ادیولوژیست)

آقای مهدی اکبری

کارشناس شنوایی سنجی و سمعک(ادیولوژیست)

شماره نظام پزشکی : 8585

آدرس : -

تیر - مرداد
(امروز) 30 یکشنبه
31 دوشنبه
1 سه شنبه
2 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.