دکتر حامد اسدی شریف

متخصص ارتوپدی

شماره نظام پزشکی : 77502

تجربه 19 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

همت غرب - شهرک گلستان - بلوار کاج - خیابان بنفشه سوم - درمانگاه شبانه روزی گلستان غرب

مطب undefined

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

مقطع عمومی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

متخصص

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بیمارستان یاس سپید

: میدان ولیعصر - بلوار کشاورز - خیابان عبد الله زاده - کوچه سوم - بیمارستان یاس سپید

بهترین متخصص ارتوپدی
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان