دکتر امیرهوشنگ صفی نیانائینی

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

شماره نظام پزشکی : 12300147

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

خیابان امامت ، اول خیابان هشتم نیروهوائی ، مجتمع بقراط

بهترین متخصص بیماری های عفونی و تب دار
Item 1 of 19
مشاهده همه پزشکان