بهترین متخصص کلیه(نفرولوژی) در تهران - درمانکده
لطفا چند لحظه صبر کنید...

لیست بهترین دکتر متخصص کلیه(نفرولوژی) در تهران


نوبت دهی بهترین دکتر متخصص کلیه(نفرولوژی) در تهران، با امکان ثبت نوبت اینترنتی برای روز و ساعت مشخص.

دکتر عصمت قانعی فوق تخصص کلیه(نفرولوژی)

دکتر عصمت قانعی

فوق تخصص کلیه(نفرولوژی)

شماره نظام پزشکی : 8585

آدرس : -

آذر
(امروز) 21 پنجشنبه
22 جمعه
23 شنبه
24 یکشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.

جستجوی پزشکان متخصص و فوق تخصص