لطفا چند لحظه صبر کنید...

لیست بهترین دکتر متخصص خون و آنکولوژی


نوبت دهی بهترین دکتر متخصص خون و آنکولوژی ، با امکان ثبت نوبت اینترنتی برای روز و ساعت مشخص.

دکتر مژگان اعلم صمیمی فوق تخصص خون و آنکولوژی

دکتر مژگان اعلم صمیمی

فوق تخصص خون و آنکولوژی

شماره نظام پزشکی : 48347

آدرس : -

شهریور
(امروز) 2 شنبه
3 یکشنبه
4 دوشنبه
5 سه شنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر سعید طبیبی فوق تخصص خون و آنکولوژی

دکتر سعید طبیبی

فوق تخصص خون و آنکولوژی

شماره نظام پزشکی : 8585

آدرس : تهران-گیشا - خیابان 13 - ساختمان 110 - واحد5

شهریور
(امروز) 2 شنبه
3 یکشنبه
4 دوشنبه
5 سه شنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.