دکتر علی عطارذوقی

متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی : 12300059

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

نازی آباد ، بازاردوم ، خیابان نیكنام جنوبی ، پلاك 6

بهترین متخصص داخلی
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان