دکتر هاشم فخریاسری

متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی : 12300403

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

میدان رسالت ، خیابان هنگام ، چهارراه هنگام

مقطع عمومی

اطلاعات وارد نشده

متخصص

اطلاعات وارد نشده
بهترین متخصص داخلی
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان