دکتر محمدرضا لیل آبادی

متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی : 12300641

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

فرد:نبرد شمالی ، تقاطع نبی اكرم ، پلاک 8 ، طبقه2 ّ

بهترین متخصص داخلی
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان