دکتر حسن مفتاحی

متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی : 12300642

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

خیابان فاطمی غربی ، روبروی بازنشستگان ارتش

بهترین متخصص داخلی
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان