دکتر مسعود شاملو

متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی : 12300550

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

پل گیشا ،خیابان بلوچستان ، پلاک 3

بهترین متخصص داخلی
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان