دکتر حسن قاسمی خوری نیا

متخصص چشم

شماره نظام پزشکی : 12300271

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

خیابان 30 متری نیروی هوائی ، پایین ترازمركزتلفن امامت، پلاک 162

بیمارستان شهید مصطفی خمینی

: میدان فلسطین - خیابان فلسطین - خیابان ایتالیا - مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی تهران - بیمارستان شهید مصطفی خمینی

بیمارستان ساسان

: میدان ولیعصر - بلوار کشاورز - بیمارستان ساسان

بهترین متخصص چشم
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان