دکتر علی حسن زاده خاکمردانی

متخصص چشم

شماره نظام پزشکی : 12300611

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

خیابان اشرفی اصفهانی، شهرک نفت، خیابان نفت، کوچه یکم

بهترین متخصص چشم
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان