لطفا چند لحظه صبر کنید...

لیست بهترین دکتر متخصص زنان زایمان و نازایی


نوبت دهی بهترین دکتر متخصص زنان زایمان و نازایی ، با امکان ثبت نوبت اینترنتی برای روز و ساعت مشخص.

دکتر هلن صادقی متخصص زنان زایمان و نازایی

دکتر هلن صادقی

متخصص زنان زایمان و نازایی

شماره نظام پزشکی : 27269

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

شهریور
(امروز) 2 شنبه
3 یکشنبه
4 دوشنبه
5 سه شنبه
07:30
07:50
08:10
08:30
08:50
09:10
09:30
09:50
10:10
10:30
07:30
07:50
08:10
08:30
08:50
09:10
09:30
09:50
10:10
10:30
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
07:30
07:50
08:10
08:30
08:50
09:10
09:30
09:50
10:10
10:30
نوبت های بیشتر

متخصص زنان زایمان و نازایی کیست؟

نوبت دهی بهترین دکتر زنان، زایمان و نازایی، با امکان ثبت نوبت برای روز و ساعت مشخص. با یک کلیک لیست کاملی از پروفسور و فوق تخصص زنان، زایمان و نازایی را مشاهده خواهید کرد.