دکتر رضا نزهت

متخصص جراحی عمومی

شماره نظام پزشکی : 12300569

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

خیابان پیروزی، بین3و4نیروی هوائی، مجتمع پزشكی گلستان

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

میدان امام حسین، اول خیابان 17شهریور، ساختمان پزشکان

بهترین متخصص جراحی عمومی
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان