بیمارستان بانک ملی تهران

اطلاعات بیمارستان بانک ملی تهران

تلفن: 02166731366- 02166731364- 02166731365- 02161420- 02166731361- 02166731363- 02166731362

آدرس بیمارستان بانک ملی تهران

تهران ، خیابان فردوسی ، ساختمان ادارات مرکزی ، بیمارستان بانک ملی
درباره بیمارستان

عمومی - بیمارستان های بانکها

بیمارستان بانک ملی تهران ، برای تامین بهداشت و درمان و همچنین نیاز های پزشکی کارکنان بانک ملی ، در سال 1317 و در زمینی به مساحت 24000 متر مربع ، به صورت ساختمان 9 طبقه ای ، تاسیس شد . بیمارستان بانک ملی تهران ، مرکز درمانی است که به عنوان بیمارستان عمومی ، فعالیت می کند . در حال حاضر ، 227 تخت خواب فعال دارد .
چرا حضوری مراجعه کنی؟
با دریافت مشاوره از پزشکان درمانکده دیگه نیاز نیست ساعت ها تو ترافیک باشی

لیست پزشکان بیمارستان بانک ملی تهران

دکتر حامد باباخانی

روانپزشک و روان درمانگر - دارای بورد تخصصی
( 184نظر )
فردا ساعت 14:00

دکتر حامد باباخانی

روانپزشک و روان درمانگر - دارای بورد تخصصی
( 184نظر )
فردا ساعت 14:00
بیمارستان‌های مشابه
استان های دیگر