دکتر اصغر شوشتری

متخصص گوش، حلق و بینی

شماره نظام پزشکی : 12300057

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

خیابان گرگان ، ایستگاه روشنایی ، مقابل داروخانه گلستان ، پلاک 1072 قدیم 868 جدید

بهترین متخصص گوش، حلق و بینی
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان