لطفا چند لحظه صبر کنید...
دکتر کامران آزما متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر کامران آزما

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

شماره نظام پزشکی : 12300504

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

تیر
(امروز) 4 سه شنبه
5 چهارشنبه
6 پنجشنبه
7 جمعه
10:00
10:20
10:40
10:50
10:50
11:00
11:20
11:30
11:30
11:40
11:45
12:00
12:20
12:40
13:00
نوبت های بیشتر