زندگی سالم اصول و شرایط مشخصی دارد که هر فردی با رعایت آن‌ها می‌تواند به زندگی سالم دست پیدا کند. در این مجموعه مقالات به بررسی نکات غذایی، ورزشی و همچنین محیطی‌ای که باید برای زندگی سالم مدنظر داشته باشیم می‌پردازیم.