برای زندگی سالم علاوه بر مسائل تغذیه و رژیم غذایی باید به یک سری نکات کلی نیز توجه کنیم. در زندگی مراحل مختلفی را تجربه می‌کنیم که همه‌ی آنها نیاز به رعایت اصول مشخصی دارند. اگر به این موضوعات که تحت نام سلامت عمومی شناخته می‌شوند علاقه دارید به خوب جایی مراجعه کرده‌اید.