بخشی از بیماری‌ها که ما درگیر آن می‌شویم نشات گرفته از مسائل ذهنی و عدم آرامش ذهنی هستند. با رسیدن به سلامت روان می‌توانیم زندگی بهتر برای خود و عزیزانمان فراهم بیاوریم.