بیماری‌های ارتوپدی در اثر عدم رعایت نکات کلی در بحث تغذیه یا عدم رعایت موارد سلامتی در بدن بروز پیدا می‌کنند. برای پیشگیری از این بیماری‌ها و همچنین درمان خانگی و در کنار دستورات پزشکی باید نکاتی را رعایت کرد که در اینجا توضیح داده‌ایم.