آزمایش‌های پزشکی که از طریق خون انجام می‌شوند جزو رایج‌ترین انواع آزمایش‌ها هستند. بنا به نیازی که پزشک تجویز می‌کند می‌توان از آزمایش خون اطلاعات فراوانی در مورد وضعیت سلامت جسمی بیمار به دست آورد. با بررسی این مقالات با انواع مختلفی از اطلاعات که در نتایج آزمایش خون ارائه می‌شوند آشنا شوید.