در اصطلاح رایج پزشکی و قانونی به هر فرد زیر ۱۸ سال کودک یا بچه گفته می‌شود. با توجه به گسترده بودن دایره این تعریف از نظر سنی و شخصیتی باید به دنبال پاسخ‌های متفاوتی در برابر چالش‌های هر گروه سنی داشت. در این بخش قصد داریم به شما راهکارهای در مورد رایج‌ترین مسائل مربوط به کودکان ارائه کنیم.