سی تی اسکن یکی از پرکاربردترین روش های تصویربرداری پزشکی است.