آزمایش‌های بارداری؛ به منظور غربالگری در دوران بارداری، پزشک معمولاً برای همۀ زنان باردار در هفته‌های ۲۴ تا ۲۸ بارداری، آزمایش‌هایی را توصیه می‌کند. در این صفحه، تمامی محتوای آموزشی ویژه آزمایش های دوران ببارداری را خواهید دید.