ویروس کرونا

ویروس کرونا یا Covid-19 این روزها در دنیا به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. پیشگری از کرونا، مواردی که در باید در محیط کار و زندگی رعایت کنیم و خیلی از نکات دیگر هر روزه در مورد این ویروس تغییر می‌کند. در این بخش به بررسی نکات و مقالات مربوط به ویروس کرونا میپردازیم.

دکمه بازگشت به بالا