صنعت سلامت در ایران و جهان ابعاد مختلفی دارد که با بررسی آن می‌توان برنامه‌ریزی دقیق و صحیحی انجام داد. در این بخش به بررسی صنعت سلامت می‌پردازیم و توضیح میدهیم که درمانکده چه برنامه‌های برای صنعت سلامت دارد.