بیماری‌های دهان، لثه و دندان در اثر عدم رعایت نکات کلی یا عدم رعایت موارد سلامتی بروز پیدا می‌کنند. برای پیشگیری از این بیماری‌ها و همچنین درمان خانگی و در کنار دستورات پزشکی باید نکاتی را رعایت کرد که در اینجا توضیح داده‌ایم.