اختلال‌های روانی در ابعاد مختلفی از زندگی بیماران نمود پیدا می‌کنند. یکی از این ابعاد مربوط به اختلالات خواب است. در بعد مشکلاتی که اختلال‌های روانی در خواب افراد می‌تواند به وجود بیاورد نکات فراوانی وجود دارد که در این مجموعه به بررسی آن‌ها و راهکارهای در دسترس میپردازیم.