یکی از مراحل مهم در مقابله با کرونا، آزمایش‌ها و تست‌هایی است که از افراد برای شناسایی وجود ویرویس یا میزان آن در بدن هر فرد گرفته می‌شود. در این بخش به معرفی انواع مختلف آزمایش‌ کرونا و تشخیص‌هایی که برای آن وجود دارد می‌پردازیم.