دکتر محمدرضا ابراهیمی

متخصص اعصاب و روان

شماره نظام پزشکی : 12300383

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

خیابان پیروزی ، بلوارسی متری نیروهوایی، نبش خیابان علی کامرانی( 25-6) ، ساختمان مهدیه

بهترین متخصص اعصاب و روان
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان