لطفا چند لحظه صبر کنید...

لیست بهترین دکتر متخصص روماتولوژی


نوبت دهی بهترین دکتر متخصص روماتولوژی ، با امکان ثبت نوبت اینترنتی برای روز و ساعت مشخص.

دکتر محمد مهدی امام فوق تخصص روماتولوژی

دکتر محمد مهدی امام

فوق تخصص روماتولوژی

شماره نظام پزشکی : 12300584

آدرس : بلوار کشاورز-یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، پلاک 52 ، طبقه 6

شهریور
(امروز) 2 شنبه
3 یکشنبه
4 دوشنبه
5 سه شنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر معصومه بابائی فوق تخصص روماتولوژی

دکتر معصومه بابائی

فوق تخصص روماتولوژی

شماره نظام پزشکی : 50073

آدرس : گیشا-کوی نصر(گیشا) - نبش خیابان 20 - ساختمان 169 - طبقه 2

شهریور
(امروز) 2 شنبه
3 یکشنبه
4 دوشنبه
5 سه شنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر عبدالهادی ناجی فوق تخصص روماتولوژی

دکتر عبدالهادی ناجی

فوق تخصص روماتولوژی

شماره نظام پزشکی : 8585

آدرس : -

شهریور
(امروز) 2 شنبه
3 یکشنبه
4 دوشنبه
5 سه شنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.