ضعف دست نشانه چیست و چگونه درمان می شود؟

ضعف دست

چه وقت به پزشک ارتوپد مراجعه کنیم؟

  • اگر دست شما کرخت و بی حس می شود.
  • دستتان شما توانایی انجام کارها را ندارد.
  • اگر برای دست شما اتفاقی افتاده و معیوب شده و مفاصل دستتان صداهای عجیب می دهد.

ضعف دست نشانه چیست؟

گاهی اوقات اگر یک رگ یا عصب تحت فشار قرار بگیرد ضعف بازو رخ می دهد.

آسیب دیدن عصب زند زیرین که در ناحیه ای در زیر آرنج است، باعث گزگز دست و درد آرنج می شود. تکیه دادن آرنج ها بر روی سطوح سخت و سفت گاهی منجر به این درد می شود.

بعضی مواقع در اثر حرکات تکراری دست و به مرور زمان این درد ها روی می دهند، مانند کسانی که با آچار و پیچ گوشتی مدام کار می کنند که وترهای آرنج را مستعد آسیب می کنند.

معمولا آسیب دیدن وترها، رباط ها و ماهیچه ها با درد و ناراحتی ساعد و بازو خود را نشان می دهند.

بیشتر بدانید: ارتوپد کیست و ارتوپدی چیست؟
تقویت دست

درمان دست درد

راه درمان دستهای درد گرفته و آسیب دیده معمولا استراحت آنها است.

اما بهتر است با مراجعه به پزشک متخصص ارتوپد دلیل اصلی این دردها و ضعف ها را مشخص کنید و ممکن است نیاز به آزمایش هایی داشته باشید تا میزان شدت درد و ضعف را اندازه بگیرید.

با مراجعه به متخصص ارتوپدی می توانید آموزش هایی راجع به شیوه صحیح کارکردن و استفاده از وسایل داشته باشید و بهتر است این اقدامات در اسرع وقت انجام بگیرد تا نیاز به جراحی پیدا نکنید.